%100 Bedelsiz! SPK Onaylarsa Lotlar 2ye Katlanıyor!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Mavi Giyim (MAVI) %100 bedelsiz sermaye artırımı yapıyor. Şirket SPK onayı almak için kurula başvurusunu yaptı. MAVI, mevcut 198.628.000TL olan sermayesini %100 bedelsiz artırarak, 397.256.000TL ye çıkartacak. Yeni sermayeyi temsil eden 198.628.000TL nominal hisse hak sahibi yatırımcılara bedelsiz hisse olarak dağıtılacak. Bedelsiz sermaye artırımlarında, hak sahibi yatırımcıların almaya hak kazandıkları bedelsiz paylar, hiç bir başvuru yapmadan ve ücret ödemeden, otomatik olarak hesaplarına geçer. Bu sermaye artırımında hesabınızda bulunan MAVI hisseleri tam 2 katına çıkacaktır. SPK başvurusunun ardından, onay alındığı taktirde, şirket bedelsiz payların hak sahibi yatırımcıların hesaplarına geçeceği tarihi açıklayacaktır. Hesabınızda şu anda MAVI hissesi olmasa bile, şirketin açıkladığı bu tarihten 1 gün önce dahi hisseyi borsadan satın alırsanız, bedelsiz hisse almaya hak kazanabilirsiniz. Borsa açıklaması: Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.01. 2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 
Üst