5 Günde %23 Artan Hissede 3 Kişiye İşlem Yasağı

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) hissesi son beş günde %23 oranında değer kazanmış. Bugün genel Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre bu hissede işlem yapan 3 kişiye işlem yasağı getirildi. Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPK'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPK'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPK'nun 101/1 maddesi ve V 101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 18.01. 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Üst