Bakan yardımcıları sorunları çözüyor

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Türkiye'de ilk defa 1937 yılında siyasi müsteşarlık adıyla giren ve 8 aylık bir uygulamanın sonunda yürürlükten kaldırılan bakan yardımcıları 1987 yılında Turgut Özal döneminde tekrar uygulamaya konulmuşsa da kısa sürede uygulamaya son verilmiştir. Parlamenter sistemi yarı başkanlık ve bakanlık sistemlerinde örneklerini görebildiğimiz bakan yardımcıları üzerinde tartışılmadan 12 Haziran 2011 genel seçimi öncesi 643 sayılı KHK ile yapılan düzenleme Türkiye'nin gündemine getirilmiştir. ABD, İngiltere ve Fransa gibi değişik yönetim sisteminde görebildiğimiz bakan yardımcılığını Türkiye'de yüksek mahkemeye açılmış iptal davası ve yasal düzenlemedeki dar çerçeveye rağmen uygulamada görülmesi muhtemel aksaklıkların giderilmesi halinde başarılı sonuçlar verilebileceği düşünülmektedir. İstisnai memur olan bakan yardımcılarının temel görevleri bakana yardımcı olmaktır. Uygulamada bakan yardımcıları bakanın devrettiği her işi yapmakta ve hiyerarşik yetkisini kullanmaktadır. Bakan yardımcıları ve bakanları Başkan Erdoğan atar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün bakanlıklara 3 bakan yardımcısı atadı. Bakan yardımcıları siyaset ve bürokrasi ile olan ilişkileri geliştirdi. Siyasetçiler Bakan'a ulaşmadan sorunları bakan yardımcıları ile çözüyor. Atanan bakan yardımcılarının çoğu deneyimli ve liyakatli bir kısmı ise bürokrasiden geldi. Bir kısım bakan yardımcısı ise siyasetten geldi. Bakan yardımcıları dengeyi sağlıyor. Örneğin siyasetten gelen bakan yardımcılarından Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Ahmet Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Mehmet Aktaş, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay görevlerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaset ve bürokraside sıkıntı olmasın ve iletişim daha çabuk sağlansın diye bütün bakanlıklara bakan yardımcıları atadı. Başarılı bir şekilde topluma hizmet veren ve sorunları çözen bakan yardımcılarının yaptığı başarılı hizmetler bu günlerde kamuoyunda konuşuluyor.
 
Üst