Bu hisseyi 7.74 TL daha ucuza gönüllü olarak alan çıkmadı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Bu hisseyi 7.74 TL daha ucuza gönüllü olarak alan çıkmadı! BMS Birleşik Metal #BMSTL tarafından KAP'a yapılan açıklamayla gönüllü pay alımı teklifine karşılık alınmadığı duyruldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın detayları; " Şirket ortağı olan Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait bulunan toplam 4.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın Ali Zontur ile Mustafa Zontur tarafından devralınması ve buna karşılık olarak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur ve Mustafa Zontur ‘a ait bulunan toplam 4.000.000 adet B Grubu imtiyazsız payın devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 23.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması ortaya çıktığı ve bu kapsamda Ali Zontur ve Mustafa Zontur adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru 26.10.2023 Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmişti. Pay devri neticesinde Şirket nezdinde, herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılması nedeniyle, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortakların haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla zorunlu pay alım teklifi başvurusu gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklara yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilmesine yönelik Gönüllü Pay Alımına Yönelik bilgi formunun onayı için Kurul'a başvurulmuştu. Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuruya Sermaye Piyasası Kurulunca 21.12.2023 tarihinde onay verilmiştir. Gönüllü pay alım teklifi fiyatı "ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.3 )" MADDE 14 payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı hesaplanmasında son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından hareketle 24,08 olarak hesaplanmıştır. Karşılık bulunamadı!Şirket tarafından bugün yapılan açıklamayla göre 25.12.2023 saat 09.00'da başlayıp 08.01. 2024'e kadar belirlenen teklif süresinde bi karşılık alınmadığı duyruldu. İşte yapılan o açıklama; Şirketimiz paylarına ilişkin gönüllü pay alım teklifi süreci 23.12.2023 saat 09.00 - 08.01.2024 saat 17.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır. BMSTL Hisse
 
Üst