Dikkat! %100 Sermaye Artırımı Kararı Geldi!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yeni bir bildirim yayınladı! Yayınlanan bildirime göre şirket, yönetim kurulu toplantısında %100 oranında bedelli sermaye artırımı yapma kararı aldı. ATLAS şirketi Yönetim Kurulu, 17 Ocak 2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda şirketin çıkarılmış sermayesini 60.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye yükseltmeye karar verdi. Söz konusu sermaye artırımının %100 bedelli olacağı açıklandı. Bu kapsamda, 60.000.000 TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılacak. Ortaklar, sahip oldukları payların %100 oranında yeni pay alabilecekler. Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında, hamiline yazılı kaydi pay çıkarılacak. (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu pay verilecek. Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. Bu süre, resmi tatile rastlaması durumunda, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecek. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi sonrasında kullanılmayan paylar olması durumunda, kalan paylar nominal değerden düşük olmamak üzere, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da ortaklık şartı aranmaksızın tasarruf sahiplerinin kullanımına açılacak. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması ve gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlük'e yetki verildi. Bu kararlar, şirketin sermaye yapılanması ve finansal güçlenmesi amacıyla alındı. KAP açıklaması: Yönetim Kurulu'nun 17.01.2024 Tarihli kararı ile ; Şirketin 60.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 240.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 60.000.000.-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 120.000.000.-TL'ye yükseltilmesine, 60.000.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%100) oranında yeni pay alabilmelerine, Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına , (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halinde; Kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 (iki) iş günü süreyle Borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
 
Üst