Gayrimenkul Şirketi %200 Sermaye Artırımını İptal Etti!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO), daha önce duyurulan bedelli sermaye artırımı kararından vazgeçme kararı aldı. 23 Ağustos 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Şirketin yönetim kurulu, esas sözleşmeden gelen yetkiye dayanarak bağlı ortaklıklara yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni projelerin finansmanını sağlamak amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde 235.115.706,01 TL olan çıkarılmış sermayenin %200 oranında artırılarak 705.347.118,03 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak, son yapılan yönetim kurulu toplantısında, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği duyuruldu. Kamuoyuna yapılan bu açıklama ile birlikte Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bedelli sermaye artırımı başvurusunu geri çekme talebi Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. KAP açıklaması: Şirketimiz tarafından 23 08.2023 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 235.115.706,01-TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltıTürkLirası) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 470.231.412,02 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 705.347.118,03 TL ye çıkarılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 22.09.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artırımı başvurusunu geri çekme talebimiz iletilmiştir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
 
Üst