İlçem Ula’ya Yakışanlar

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Değerli dostlarım, ilçem Ula’da doğup, büyüyüp, belli makamlarda ya da belli sektörlerde çalışarak mensubu olduğu halkına bir şekilde dokunarak iz bırakan kişilerden söz etmeye, siz değerli okurlarımla hasbihal etmeye devam edeceğim. İlçem Ula’da Sıhye (sağlık memuru) ya da iğneci lakabıyla tanınan (1986-1989) yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmış Sadi Dündar Ağabeyimden söz edeceğim. Dünyaya gözümü açtığımda ve Hükümet Tabipliğine gittiğimde karşıma Merhum Dr. İsmail Demircioğlu Ağabeyimle Sıhye Sadi Ağabeyim çıktıydı. Dr. İsmail Ağabeyimle alâkalı minnacık da olsa geçmiş haftalarda bir yazı düzenlemiş idim. Bugün de emekli Sağlık Memuru/Belediye Başkanı olan Sadi Dündar Ağabeyim aslen Ulalıdır. Ula doğumludur. Uzun yıllar o zamanki ismi Hükümet Tabipliği idi, sonradan Sağlık Ocağı oldu. O zamanlar doktor tarafından düzenlenen reçete de yazılı olan iğne/ teknik adıyla enjeksiyonu eve gelerek uygular idi. Esasen çok aranan bir sıhye olan Sadi Dündar Ağabeyimiz girmediği ev yoktur desem mübalağa etmiş olmam. Oldukça kibar, alçak gönüllü, alicenap, sevecen bir karakter yapısı yapmacık değil idi, doğal haliydi. Netice de aranan, mutlaka ve mutlaka tercih edilen bir hizmet aşkı var idi. Yağmur demez, soğuk demez, işim var demez, verdiği randevu saatinde bisikletiyle çağrıldığı eve gelir ve iğne/enjeksiyonu yapar, hem de dua alır ve yine yüzü gülen biçimde gittiği evden ayrıldı. Yaptığı işine adeta aşık bir kişiliği hiç eksilmedi ve öylece de Ula halkının üzerinde iz bıraktı. 1980 Askeri Darbesinden sonra yaralanan demokrasi 1983 yılında yarım yamalak da olsa rayına oturtulabildi, seçimler yapıldı, kapatılan partilerin benzerleri kurulmaya başladı ve atama ile belediye başkanlığı (mahalli idareler/yerel seçimler) seçimleri ne izin verildi. SHP çatısı altında Sadi Dündar Ağabeyimiz seçimlere girdi ve Belediye Başkanı olarak seçildi. İlçem Ula’ya kamu yatırımı anlamında oldukça ciddi ve büyükçe yatırımlar yapıldı. İlçem Ula’nın ilk imar plânı yaptırıldı. O zamanlar merkezi idare ile ilçem Ula muhalefetti. Muhalefet belediye olmasına rağmen Merhum Valimiz/İçişleri Bakanımız olan Teoman Ünüsan Ağabeyimiz o zamanlar İller Bankası Genel Müdürü/İller İdaresi Genel Müdürü olduğu yıllarda ilçem Ula’da Sıhye Sadi Dündar Ağabeyimizin şahsi gayretleriyle ilçem Ula’da kamu yatırımı aldı ve kalıcı hizmetler yapıldı ve yapan, yaptıran, öncü olan Sadi Dündar Ağabeyim Ula’da iz bıraktı. Ula doğumlu olan, sülalesi Ula’da olan ve tanınmış bir babanın oğlu olup, defterdarlık bünyesinde memur, şef ve en son mal müdürlüğünden emekli olan, şu anda ilçem Ula’nın merkezinde kanalizasyon şebekesinin kurulması, o sistemin yapılanması ile doğalgaz Nadi Şenkal Ağabeyimden söz ediyorum. Bu yazımın burasını okuyanlar hemen heyecanlanacaklar, hadi oradan kanalizasyon şebekesini İller Bankası öncülüğünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, doğalgazı da Akmercan tesis etti de Belediye Başkanı Nadi Şenkal’a ne oluyor, der gibi kulağıma fısıldadığınızı duyar gibiyim. Çok kısa izah edeceğim. Nadi Şenkal Ula Belediye Başkanı olup, seçildikten sonra Ula ilçemin dört mahallesine ( o zamanlar Büyükşehir değil idi Muğla). Meclis üyelerinin bir kısmını alarak İzmir İller Bankası Bölge Müdürlüğüne giderler. Ula ilçesinde kanalizasyon şebekesi kurulmak istendiğini bahisle gereken resmî işlemlerin başlatılmasını talep ederler. İlçem Ula’nın dosyasını ister yetkili. Bölge müdürlüğünde bulunan dosyamızda ilçem Ula’nın “Hali Hazır Planının” olmadığı söylenir giden başta Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine. Hemen Ula’ya dönerler ve Hali Hazır planlama yapmak için bu işi yapan kişi ya da kişilerle konuşulur ve hemen işe başlanır. O zamanlar her evde her köşede “ÖLÇÜM” yapıldığı için çok da dedikodu da oldu. Teknik elemanlarca yapılan planlama ve harita yaptırılır, onaylattırılır. Tabii seneler geçiverdi. (3) Üç yıl gibi zaman diliminde hali hazır harita tamamlandı. Eğer tamamlanmasaydı kanalizasyon tertibatı, kanalizasyon şebekesi yapılamazdı. Doğalgaz şebekesi, doğalgaz sistemi yapılamazdı. Ve Başkan Nadi Şenkal ilçem Ula’da iz bıraktı. Nadi Şenkal Başkanımız (2009-2014) yılları arasında 5 yıl süreyle görev yapmıştır. Planlaması ve projesi hazır halde beş yıl daha vize alabilmek için seçimlere girdi ama değişimden, gelişimden ve gelişmişlikten hiç haz almayan ilçem halkı Nadi Şenkal’a oy vermedi ve seçilemedi. Eğer seçilseydi şimdilerde Ula’da daha başka şeyler konuşuyor olacaktık. Kadük kalan ve geriye gönderilen Gölet Projesini Büyükşehir Başkanı Sayın Osman Gürün’ün şahsi gayreti ve Ula’da halası (Merhum Halise Akıncı) olması bakımından Ula’ya ilgi gösterdi, Nadi Başkanım tarafından hazırlattırılan, GEKA tarafından projesi onaylanarak 647.000.Tl. yatırımın geri gitmesini önledi ve Muğla Büyükşehir tüzel kişiliği adı altında Ula Gölet Projesi tamamlandı. Eğer özel ilgi gösterilip projenin yatırım bedeli geriye gidecek ve o proje yapılmayacak idi. Bu anlamda da Nadi Şenkal Başkanım iz bıraktı ilçem Ula da. Gerek Sıhye/Sağlık Memuru Sadi Dündar Ağabeyimiz ve gerekse Emekli Muhasebe Müdürü Nadi Şenkal Ağabeyimize uzun ömürler temenni ediyor, Ula’da yetişen ve Ula’ya bir şeyler yaparak iz bırakmayı başaran bu iki mütevazi ve kadirşinast ağabeylerimizin hayatı genç nesillere ibret olması bakımından oldukça öneme haiz bir yaşam biçimidir. Her iki ağabeyimize sağlık afiyet temenni ediyorum. Hoşçakalınız. Sağlıcakla kalınız.
 
Üst