IPARD III Toplantısı Nevşehir’de Yapıldı

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
IPARD III İzleme Komitesi Toplantısı Nevşehir’de gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, IPARD Programı Yönetim Otoritesi sekretaryasında Tarım Reformu Genel Müdürü Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız , TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, İl Müdürü Özgür Memiş, AB Komisyonundan DG AGRI Genel Müdür Yardımcısı Mr. Frank Bollen, Türkiye masası sorumlusu Mr. Krzysztof Sulima, ilgili kurum, kuruluş ve IPARD paydaşlarının katılımıyla IPARD III İzleme Komitesi Toplantısı Nevşehir’de gerçekleştirildi. 16-18 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen toplantıda IPARD Programı paydaşları tarafından yapılan faaliyetler ve eylem planları gözden geçirilerek üyelerin görüş ve önerileri alındı.
 
Üst