Karlılığını %1291 Artıran ENERJİ Şirketi %100 Sermaye Artırıyor!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Metemtur Yatırım Enerji ( METUR) %100 bedelli sermaye artırım tarihini belirledi! Şirket mevcut 54.000.000TL olan sermayesini %100 bedelli artırarak 108.000.000TL ye çıkartıyor. METUR sermaye artırımı 15 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. 17.01. 2024 - Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. 16.01.2024 - Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. METUR son açıkladığı 2023 yılı bilançosunda eşine fazla sık rastlanmayan bir karlılık artışı sağlamıştı. Şirket 2022 yılı 9 aylık bilançosunda 282.000TL olan kar rakamını, 2023 yılı aynı döneminde %1291 oranında artırarak 3.935.000TL kar rakamı açıklamıştı. METUR hissesi borsada uzun süredir yatay trendde devam ediyor. Hisse, 20,90TL tarihi zirvesinden 11,40TL fiyata kadar düştü ve yaklaşık 4 aydır aynı fiyatlarda oyalanıyor. Şirketin sermaye artırım kararının tam da yıllık bilançoların geleceği döneme denk gelmesi, hissede bilanço beklentisi ile beraber bir harekete yol açabilir mi, bekleyerek göreceğiz. Borsa açıklaması: Şirketimiz'in Yönetim Kurulu'nun 31.08.2023 tarihli toplantısında 01.06.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanan %140 oranındaki bedelli sermaye artırımı kararındaki bedelli sermaye artırımı oranının %100 olarak revize edilmesine karar verilmiş olup, Bu çerçevede; 1) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 270.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL (%100 oranında) artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına, 3) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 4) Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, 5) Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, 6) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına, 7) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 8) Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, 9) Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ'in yetkili kılınmasına, 10) İşbu kararın Şirketimizin 01.06.2023 tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmesine karar verilmiştir.
 
Üst