O Şirket Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Büyük İşbirliğine İmza Attı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ( ARDYZ), "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilişim Sistemleri Yazılım Geliştirme, Bakım ve Danışmanlık Hizmeti" ihalesinde 29 personel istihdamıyla en uygun teklifi vererek önemli bir projenin altına imza attı. 18.12. 2023 tarihinde açılan ihale sonucunda, 08.01. 2024 tarihinde ARDYZ ve Bakanlık arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak 217.500.000 TL (KDV Hariç) bedelli sözleşme imzalandı. Şirketin Yönetim Kurulu, bu önemli gelişmeyi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği kapsamında, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle belirsizlik taşıması nedeniyle içsel bilginin açıklanmasını erteleme kararı aldı. Ancak, belirsizlik ortadan kalktığından bu açıklama yapılmıştır. Bu büyük işbirliği ile ARDYZ, dijital dönüşüm ve entegrasyon projelerindeki uzmanlığını bir kez daha kanıtlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şirketin KAP açıklaması: "Şirketimiz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilişim Sistemleri Yazılım Geliştirme, Bakım ve Danışmanlık Hizmeti" işi kapsamında 29 personel istihdamıyla "Bakanlık görev alanı kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık birimlerinin sundukları hizmetlere göre ihtiyaç duyulan yeni yazılımların geliştirilmesi, var olan uygulamaların/sistemlerin/yazılımların mevzuat yükümlülükleri ve güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tek merkezden dijital dönüşümünün sağlanması, uygulamaların ihtiyaç duyacağı raporlar için Bakanlık Karar Destek Sistemi üzerinden raporlamanın sağlanması, Bakanlık birimlerine ait hizmetlerin E-Devlet kapısına entegrasyonunun sağlanması" projesi için 18.12.2023 tarihinde açılan ihaleye en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 08.01.2024 tarihinde 3 yıl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile 217.500.000 TL (KDV Hariç) bedel ile ihale sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarih ve 2023/19 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır."
 
Üst