Salgın hastalık yayılmaya başladı! TTB acil toplandı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Türkiye'deki tabipleri temsil eden bir meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) çevrimiçi olarak bir basın toplantısı düzenledi. Son dönemlerde solunum yolu hastalıklarına bağlı salgının artmasından dolayı düzenlenen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık, TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz ve Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun'un yanı sıra deprem bölgesindeki aile hekimler de kısa bilgiler verdi. "FAZLADAN ÖLÜM SAYISI PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI" 10 Ocak Çarşamba günü son dönemde solunum yoluyla bulaşan salgın hastalığına yaklanan insan sayısında artış olması nedeniyle çevrimiçi düzenlenen toplantıda bir araya gelen TTB, son durumu değerlendirdi. Açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman’ın yayımladığı verilere atıfla fazladan ölüm sayısının yeniden pandemi öncesi dönem ortalamasının üzerine çıktığını söyledi. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ise; Acil servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu, randevuların aksadığını, bu durumun başka hastalıklar nedeniyle tedavi gereksinimi duyan insanları etkilediğini dile getirirken, topluma maske-mesafe-hijyen-havalandırma önlemlerini uygulama çağrısı yaptı. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut'ta Sağlık Bakanlığı’nın tutumu nedeniyle birinci basamak sağlık hizmetlerinde bu kaosun yaşandığını belirtti. "RANDEVU ALMAK İMKANSIZ" TTB'den yapılan açıklamada; "Ülkemizde bir aya yakın süredir hız kesmeden süren İnfluenza, COVID-19, RSV başta olmak üzere Adenovirüs, Rotavirüs gibi mevsimsel virüslerin kaynaklık ettiği salgın, toplumu ve sağlık emekçilerini adeta esir almış, oldukça önemli bir toplumsal sağlık sorunu haline gelmiştir" ifadeleri yer alırken, "öğrenciler derslerinden geri kalıyor. Başta yaşlılarımız ve risk grubunda olan insanlarımız salgının ağır etkisi altında zor günler yaşıyor. Salgını önleyici yöntemler tercih edilmeyince; hastane polikliniklerinde hastalar yığılmaya, yoğun bakımlarda hasta yatağı bulmada zorluklar yaşanmaya başlandı. Hastaneler dolmuş durumda, servislerde yer bulunamıyor. Randevu almak imkansız. Hastane poliklinikleri için randevu bulamayan yurttaşlarımız acillere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) akın ediyorlar." açıklamalarında bulunuldu. TTB, SAĞLIK BAKANLIĞI'NI ELEŞTİRDİ Salgına dair önlem önerisinde bulunmadığını belirttiği Sağlık Bakanlığı'nı eleştiren TTB, "Sağlık emekçilerine “İstirahat dahi etmeyin, rapor almayın, hasta halde çalışmaya devam edin” diye yazılar gönderiyor. ASM’lerde hastalanmamış neredeyse tek bir ebe, hekim ve hemşire kalmamışken; sağlık çalışanlarından istenen, yüksek ateş ve nefes darlığı ile çalışması. Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan MHRS bile işlevsiz kılınarak, salgını önlemek değil hastalığın tedavi edilmesi tercih edilmektedir." ifadelerini kullandı. "SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ GİZLİYOR" TTB, Sağlık Bakanlığı'nın halkın sağlığını hiçe saydığını açıklarken Bakanlığın mevcut salgına ilişkin verileri ve toplumda yarattığı tahribatı kamuoyundan gizlediğini belirtti. TTB'nin konuyla ilgili açıklamasında "Sağlık Bakanlığı’nın elinde mevcut salgına ilişkin veriler mevcutken, salgının kapsamı ve toplumda yarattığı tahribat bilinmekte iken bunu kamuoyundan gizleyerek toplumun salgından korunması için alınması gereken tedbirlerden kaçındığı açıktır. Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül İnfluenza ve COVID salgınıdır. Türk Tabipleri Birliği (TTB), toplumu ve sağlık çalışanlarını derinden etkileyen salgına karşı Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak halkın salgına karşı korunması amacıyla başta aşı olmak üzere koruyucu önlemelerin geliştirmesi, halkın ve sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve alınacak tedbirler için önerilerde bulunmuş fakat maalesef bu öneriler ve talepler hükümet tarafından görmezlikten gelinmiştir." ifadeleri yer aldı. SALGINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ? Yaşanılan salgının basit bir nezle olmadığına değinen TTB, salgından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Toplum ve sağlık çalışanları salgınla ilgili sürekli bilgilendirilmeli, koruyucu önlemler hatırlatılmalı, eğitimler yapılmalıdır diyen TTB, Sağlık kurumlarında maske takılmasının zorunlu olduğunun altını çizerken toplu taşıma gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda maske-mesafe-hijyen kuralının uygulanması gerektiğini açıkladı. Son olarak ise "Sağlık Bakanlığı acilen harekete geçmeli, görev ve sorumluluğunu yerine getirmelidir" diyerek vurgulayan TTB, "TTB Aile Hekimliği Kolu olarak; süreci takip ettiğimizi, uyarı ve taleplerimizi eksiltmeyeceğimizi, halkın sağlık hakkı ile sağlık emekçilerinin yaşam ve güvenli çalışma ortamı başta olmak üzere hakları için mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bildiriyoruz." açıklamasında bulundular.
 
Üst