SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ÇAĞRI

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
T.C. YATAĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/420 İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK DAVALI : LALEN YILMAZ Davacılar ALİM KAYA, AYŞEN ÖZSAN, DENİZ DAĞ, ERCAN ÖZTÜRK, EROL DALGIN, LEMAN BENLİ, NAZİF KURT, SALİH BALCI, SERPİL GENEK ve VAHİT KÜÇÜK vekilince aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü ve bilirkişi raporunu içerirdavetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. "6100 Sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, HMK 127. ve 128. m. gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içindeaynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde davaya karşı cevap verebileceğiniz ve delillerinizi bildirebileceğiniz" "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" Durusma Günü: 05/03/2024 günü saat: 11:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
 
Üst