Yarın Bu Şirketin Genel Kurul Toplantısı Olacak!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan yarın genel kurulu olan şirketleri sizler için hazırladık. Yarın bu şirketin Genel Kurul'u toplanacak. Peki hangi şirketin genel kurul toplantısı olacak? Genel Kurul sonucunda sermaye artırımı veya temettü kararı çıkar mı? Yarın yani 19.01. 2024 tarihinde Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) Genel Kurul'u toplanacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan bildiride Genel Kurul'un gündem maddeleri yayınlandı. KAP'ta yer alan gündem maddeleri aşağıdaki gibidir; Gündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi,2 - Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,6 - - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi7 - Dilek, temenniler ve kapanış.Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 19 Ocak 2024 tarihinde, Cuma günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.Saygılarımızla.Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)Şirket'in ana faaliyet konusu her türlü beşeri tablet, kapsül, ampul, flakon, merhem-krem, intravenöz serumlar, paranteral solüsyonlar, besin solüsyonları, amino asit ve diğer kimyevi maddelerin üretimini ve satışını yapmaktır. TRILC hissesinin grafiği aşağıdaki gibidir.
 
Üst